Słomniki

Nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018


W tegorocznych wyborach jest tylko jeden kandydat na Burmistrza Gminy Słomniki – obecny Burmistrz Paweł Knafel.

Gdy w wyborach burmistrza startuje tylko jeden kandydat i nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów wyboru burmistrza dokona rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Wyniki wyborów do rady gminy

Statystyki głosowania dla okręgu:
Frekwencja wyborów do rady gminy

Statystyki głosowania dla gminy:

Liczba uprawnionych do głosowania:
Liczba głosów ważnych:
Liczba głosów nieważnych:

Statystyki głosowania dla gminy:

Liczba uprawnionych do głosowania:
Liczba głosów ważnych:
Liczba głosów nieważnych: